ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Το www.e-oikia.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας με την επωνυμία «Σοφία Σαββίδου», με έδρα τη Θεσσαλονίκη στην Ελλάδα και επί της οδού Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας 142 (ΑΦΜ: 128546570, Δ.Ο.Υ Καλαμαριάς), με αντικείμενο δραστηριότητάς την εμπορία ειδών οικιακής χρήσης, διακοσμητικών, επίπλων (εφεξής η «Εταιρεία»).

Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, διαβάστε προσεκτικά τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας, που βρίσκεται στην διεύθυνση www.e-oikia.gr (εφεξής η «Ιστοσελίδα»). Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με όλους τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις χρήσης ιστότοπου και συναλλαγής, διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγησή σας στην ιστοσελίδα www.e-oikia.gr προϋποθέτει την αποδοχή τους και συνεπάγεται με την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεσή σας με αυτούς.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Οποιοδήποτε λογισμικό διατίθεται για φόρτωση (downloading) καθώς και όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.e-oikia.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών, ήχων, βίντεο, ονομάτων, λογοτύπων, διακριτικών γνωρισμάτων, προϊόντων, και γενικά όλων των αρχείων αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας ή/και των συνεργατών της, προστατεύεται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Δεν επιτρέπεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, επανέκδοση, φόρτωση, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρείας ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης.

Προσωπικά δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2472/97 για την «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα». Με την εγγραφή/δήλωση των στοιχείων σας, όπως το ονοματεπώνυμο, η ηλεκτρονική διεύθυνση, η διεύθυνση κατοικίας, το σταθερό τηλέφωνό σας κλπ. παρέχετε την συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία τους από την Εταιρεία στο μέτρο που είναι απολύτως αναγκαίο για την εξυπηρέτηση του σκοπού της συλλογής τους.

Σκοπός συλλογής και επεξεργασίας

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται στο μέτρο που είναι απολύτως αναγκαίο για την εκτέλεση και απόδειξη των παραγγελιών σας, την εμπορική επικοινωνία – προώθηση πωλήσεων μέσω ενημερωτικών e-mail / newsletter (π.χ. ενημέρωση σας για νέα προϊόντα και προσφορές, για συμμετοχή σε διαγωνισμούς κλπ.), την βελτίωση των παρεχόμενων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος μας υπηρεσιών καθώς και την άντληση στατιστικών και μόνο καταστάσεων (που δεν θα περιέχουν προσωπικά στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν στην αναγνώριση ατόμων).

Αποδέκτης προσωπικών δεδομένων

Αποδέκτης των ως άνω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η Εταιρεία. Η Εταιρεία ενδέχεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την εκτέλεση των παραγγελιών, την εμπορική της επικοινωνία με τους χρήστες ή/και την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων και εξατομικευμένων προσφορών, σε τρίτη συνεργαζόμενη με αυτήν επιχείρηση. Η τελευταία, θα πρέπει να συμμορφώνεται απόλυτα με τις αρχές εχεμύθειας που τηρεί η Εταιρεία ως προς τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία δεν δύναται να αποκαλύψει, δημοσιοποιήσει, πωλήσει ή ανταλλάξει τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία παραμένουν απόρρητα. Κατ’ εξαίρεση τα τηρούμενα στοιχεία δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές ή διοικητικές αρχές, κατόπιν αιτήματός τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Διάρκεια διατήρησης προσωπικών δεδομένων και δικαιώματα εγγεγραμμένων χρηστών

Η Εταιρεία διατηρεί αρχείο με τα ως άνω δεδομένα για το χρονικό διάστημα που παραμένετε εγγεγραμμένος χρήστης. Ως εγγεγραμμένος χρήστης της ιστοσελίδας μας, μπορείτε οποτεδήποτε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία (άρθρο 12 Ν. 2472/1997), καθώς και να ζητήσετε την αλλαγή ή την διαγραφή των στοιχείων αυτών και γενικά να προβάλλετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν (άρθρο 13 Ν. 2472/1997).

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης, μπορείτε να απευθυνθείτε στην υπεύθυνη επικοινωνίας της Εταιρείας, κα. Σοφία Σαββίδου στο τηλ. 2310-840444 ή με e-mail στο [email protected]

Προστασία Ανηλίκων

Η συλλογή, χρήση και διάθεση προσωπικών δεδομένων ανηλίκων γίνεται αποκλειστικά και μόνο μετά από ρητή γραπτή συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους. Ωστόσο, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση ψευδούς κατάθεσης στοιχείων κατά την συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής χρηστών.

Υποχρεώσεις Χρήστη

Οι χρήστες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος συμφωνούν και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μην χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα για:

 • την αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Εταιρεία ή/και σε οποιονδήποτε τρίτο ή προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου.
 • την αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λπ.
 • την αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας).
 • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.
 • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, – ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων.
 • παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο.
 • συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω εκτός των τυχών ή και αστικών κυρώσεων επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων εκ μέρους της Εταιρείας υπηρεσιών στον χρήστη χωρίς καμία ειδοποίηση.

Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητας του κωδικού εισόδου (username) και του κωδικού ασφαλείας (password) του λογαριασμού τους. Ακόμη, ευθύνονται οι ίδιοι αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους, την τυπική έξοδό τους από το λογαριασμό τους κατά το τέλος κάθε χρήσης καθώς και για κάθε πράξη που διενεργείται από το λογαριασμό τους.

Οι χρήστες οφείλουν να ελέγχουν προσεκτικά τις τεχνικές πληροφορίες που παρέχονται και την καταλληλότητα των προϊόντων που επιθυμούν να παραγγείλουν πριν την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Οι χρήστες δεσμεύονται να ακολουθούν πιστά τη νομοθεσία που αφορά τη μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα και την Ευρώπη προς τρίτα κράτη.

Περιορισμός της Ευθύνης της Εταιρείας

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την τυχόν κακόπιστη και παράνομη συμπεριφορά του χρήστη της Ιστοσελίδας έναντι τρίτων. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη στα χαρακτηριστικά των προϊόντων που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της Ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη, θετική ή αποθετική, άμεση ή έμμεση που τυχόν προκύψει από έλλειψη ικανότητας χρήσης του διαδικτυακού τόπου καθώς και σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή στη διαβίβαση μέσω αυτής πληροφοριών στο διαδίκτυο.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες κατά την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας, τα οποία σχετίζονται με τη συμβατότητα της υποδομής τους με αυτήν, ή με τυχόν «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά που περιέχονται στους διαδικτυακούς τόπους.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Η παρούσα Σύμβαση καλύπτει αποκλειστικά κάθε πώληση προϊόντων μέσω του Ιστότοπου www.e-oikia.gr εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς του όρους οφείλει να απέχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό. Αποστολή της παραγγελίας σας συνεπάγεται αποδοχή της παρούσας Σύμβασης και όλων των όρων αυτής.

Όροι Πώλησης Προϊόντων (Παραγγελία / Συμβόλαιο)

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.e-oikia.gr λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 περί «Προστασίας των Καταναλωτών» και ειδικότερα του άρθρου 4 περί εμπορίας από απόσταση αγαθών και υπηρεσιών. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα επιφύλαξης ή/και άρνησης εκτέλεσης παραγγελιών εφόσον γνωστοποιήσει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα τους λόγους για τη σχετική επιφύλαξη ή/και άρνηση.

Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος, παραπόνου, παρατήρησης κλπ. που προκύπτει κατά την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος, ο χρήστης οφείλει άμεσα να ενημερώσει σχετικώς την Εταιρεία.

Τρόποι Παραγγελίας και Πληρωμών

Οι παραγγελίες πρέπει να λαμβάνονται εγγράφως μέσω διαδικτύου δια της συμπληρώσεως και αποστολής της σχετικής Φόρμας Παραγγελίας που υπάρχει στον Iστότοπο www.e-oikia.gr. H παραγγελία σας θεωρείται ληφθείσα από την Εταιρεία από την στιγμή που θα λάβετε σχετική ενημέρωση της κατάστασης παραγγελίας με την ένδειξη «Ευχαριστούμε για την παραγγελία σας» και τον αριθμό παραγγελίας. Οι ενημερώσεις περί της κατάστασης παραγγελίας εμφανίζονται στην οθόνη του χρήστη και αποστέλλονται με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχει καταχωρήσει ο χρήστης.

Με την αποστολή του αποδεικτικού παραλαβής τα μέρη αποδέχονται ότι συνάπτεται η σύμβαση πωλήσεως.

Κατά τη διάρκεια επεξεργασίας κάθε καταχωρηθείσας παραγγελίας επιβεβαιώνεται και η διαθεσιμότητα αποθέματος των προϊόντων που παραγγείλατε.

Σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα ή ο χρόνος παράδοσης διαφέρει από τον αναγραφόμενο στην σελίδα του προϊόντος θα λαμβάνεται σχετική ενημέρωση.

 1. Παραγγελία online: Μπορείτε να παραγγείλετε όλο το 24ωρο εύκολα και γρήγορα, είτε έχετε κάνει εγγραφή μέλους η ως απλός επισκέπτης χωρίς εγγραφή ακλουθώντας τις οδηγίες στην σελίδα μας. Πατώντας πάνω στην εικόνα ενός προϊόντος, σας ανακατευθύνει στο βασικό μενού του προϊόντος όπου υπάρχει αναλυτική περιγραφή με δυνατότητα μεγέθυνσης της φωτογραφίας του προϊόντος. Επιλέγοντας την ποσότητα και ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ προστίθεται στο καλάθι αγορών, απ’ όπου μπορείτε εύκολα και γρήγορα να συνεχίσετε η να ολοκληρώσετε την αγορά σας.

Σε οποιοδήποτε στάδιο της αγοράς σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οδηγίες διευκόλυνσης

 1. Τηλεφωνικά: Μπορείτε να παραγγειλετε τηλεφωνικά στο τηλέφωνο: 2310-840444

Ωράριο επικοινωνίας: Δευτέρα – Τετάρτη – Σάββατο : 10:00 πμ – 04:00 μμ

Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή : 10:00 πμ – 09:00 μμ

Τρόποι Πληρωμής

1.Με αντικαταβολή

Με την παραλαβή των προϊόντων στον χώρο σας γίνεται και η πληρωμή στον οδηγό της Elta courier που θα σας φέρει την παραγγελία με επιβάρυνση 2.00€ (Κόστος αντικαταβολής)

 1. Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

Μπορείτε να καταθέσετε τα χρήματα για την παραγγελία σας στον λογαριασμό του

oikia

Τράπεζα Eurobank: 0026 0388 27 0200261784

IBAN: GR31 0260 3880 0002 7020 0261 784

Δικαιούχος: Σαββίδου Σοφία

Προσοχή: Στην αιτιολογία κατάθεσης είναι βασικό και απαραίτητο να αναγράφεται το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ που έχετε δώσει στην παραγγελία (ηλεκτρονική είτε τηλεφωνική) ΚΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ που υπάρχει στο email επιβεβαίωσης (ηλεκτρονική παραγγελία) για την διεκπεραίωση της παραγγελίας.

Τα έξοδα εμβάσματος που προκύψουν, σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί μεταφορά χρημάτων από άλλη τράπεζα στην οποία ΔΕΝ ανήκει ο λογαριασμός μας, επιβαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη. Σε περίπτωση που επιλεγεί κάτι διαφορετικό στην κατάθεση, θα ζητηθεί να κατατεθεί η διαφορά.

Η παραγγελία σας θα σταλεί όταν τα χρήματα εμφανιστούν στον λογαριασμό μας.

 1. Μέσω πιστωτικής η χρεωστικής κάρτας

Η διαδικασία εκκαθάρισης της πληρωμής σας αναλαμβάνεται από την Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ εξασφαλίζοντας την απόλυτη ασφάλεια της συναλλαγή σας.

Κατά τη διαδικασία αγοράς με πιστωτική η χρεωστική κάρτα, ανακατευθύνεστε από το site της επιχείρησης μας αυτομάτως στον secure server ( ασφαλή διακομηστή) «ePos Paycenter» Redirection της Τράπεζας Πειραιώς για να συμπληρώσετε τα στοιχεία της κάρτας σας.

Σε αυτή τη σελίδα (ασφαλής διακομηστής) όπου θα εισάγετε τα στοιχεία της κάρτας σας, εξασφαλίζεται με απόλυτο τρόπο η ασφαλή μεταφορά των στοιχείων της κάρτας σας στο «ePos Paycenter» της Τράπεζας Πειραιώς με τον αλγόριθμο κρυπτογράφησης «SSL encryption 128-bit» μέγεθος κλειδιού.

Οι κάρτες που υποστηρίζονται είναι:

VISA και MASTERCARD πιστωτικές όλων των Τραπεζών

VISA και MASTERCARD χρεωστικές όλων των Τραπεζών

MAESTRO χρεωστικές κάρτες

VISA και MASTERCARD προπληρωμένες όλων των Τραπεζών

 1. Παραλαβή και πληρωμή της παραγγελίας σας στο φυσικό κατάστημα

oikia

Παραγγειλετε online από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα και παραλάβετε την παραγγελία σας πληρώνοντας μετρητά η με κάρτα στο φυσικό κατάστημα μας:

Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας 142, 54645 Θεσσαλονίκη – Τηλ. 2310-840444

Τιμές

Οι τιμές στον ιστότοπο www.e-oikia.gr συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%

Τρόποι Αποστολής Ελλάδα

Αποστολή με εταιρία ταχυμεταφοράς courier

Η επιχείρηση μας συνεργάζεται με την ELTA courier για την αποστολή των δεμάτων όπου έχουμε εξασφαλίσει μια ασφαλή και γρήγορη μεταφορά των παραγγελμένων προϊόντων. Ο χρόνος παράδοσης κυμαίνεται από 1-3 εργάσιμες μέρες σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας και 3-5 εργάσιμες ημέρες σε νησιά και δυσπρόσιτους προορισμούς (ορίζονται από την courier).

Στις περιοχές που δεν εξυπηρετούνται από το δίκτυο Elta courier η παράδοση των εμπορευμάτων γίνεται στο πλησιέστερο κατάστημα ΕΛΤΑ.

Για την καλύτερη ενημέρωση σας πατήστε στον σύνδεσμο πιο κάτω:

https://www.elta-courier.gr/network

Σε περίπτωση που παραλάβετε κάποιο δέμα σπασμένο η ταλαιπωρημένο μην το παραλάβετε. Αν παραλάβετε κάποιο δέμα όπου δεν έχει εξωτερικά φθορές αλλά τα προϊόντα είναι σπασμένα μέσα, επικοινωνήστε την ΙΔΙΑ μέρα μαζί μας και ταυτόχρονος κάντε αναφορά ζημιάς στην courier. Από την πλευρά μας θα κάνουμε ότι είναι δυνατόν για να διευθετήσουμε το πρόβλημα.

Η επιχείρηση μας συσκευάζει όσο το δυνατόν ασφαλέστερα γίνεται τα δέματα ώστε να μην προκύψει ζημιά κατά την μεταφορά τους.

Κόστος μεταφοράς

Για αγορές άνω των 95€ η αποστολή γίνεται ΔΩΡΕΑΝ. Το κόστος της αντικαταβολής είναι 2.00€

Για δέματα έως 5 κιλά το κόστος μεταφοράς είναι 4.00€. Για κάθε επιπλέον κιλό η χρέωση είναι 1.00€. Το κόστος της αντικαταβολής είναι 2.00€

Εάν το ογκομετρικό βάρος είναι μεγαλύτερο από το πραγματικό, η χρέωση γίνεται με το ογκομετρικό βάρος. Αυτό υπολογίζεται εάν πολλαπλασιαστούν οι 3 διαστάσεις του δέματος μετρημένες σε εκατοστά και τις διαιρέσουμε με το 5000. Παράδειγμα: μήκος 40εκ. x πλάτος 30εκ. x ύψος 30εκ. = 36000 / 5000 = 7.2 κιλά ογκομετρικό βάρος.

Στην σελίδα της ΕΛΤΑ courier μπορείτε να παρακολουθείτε που βρίσκετε η αποστολή των προϊόντων που παραγγείλατε πληκτρολογώντας τον αριθμό αποστολής που θα λάβετε από την επιχείρηση μας με e-mail. https://www.elta-courier.gr/search

Αποστολή με μεταφορική εταιρία

Για προϊόντα/δέματα άνω των 10 κιλών η μεγάλου όγκου σας προτείνουμε η αποστολή να γίνεται με μεταφορική εταιρία. Η επιχείρηση μας συνεργάζεται με μεταφορικές εταιρίες που έχουν προορισμό σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Το κόστος μεταφοράς σε αυτή τη περίπτωση διαμορφώνεται αναλόγως τον προορισμό.

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2310-840444 για να σας ενημερώσουμε.

Η Εταιρία www.e-oikia.gr δεν αποστέλλει δέματα σε ταχυδρομικές θυρίδες και δεν παραδίδει τα προϊόντα της σε ανηλίκους ή σε άτομα υπό κηδεμονία, χωρίς γραπτή εξουσιοδότηση των γονέων ή των κηδεμόνων τους. Σε περιπτώσεις συνδρομής γεγονότων τα οποία οφείλονται σε ανωτέρα βία, η εταιρία δεν φέρει ευθύνη για καθυστερήσεις στην εκτέλεση της παραγγελίας. Σε περίπτωση ελλείψεως άμεσης διαθεσιμότητας των προϊόντων, η Εταιρία δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις και ο χρήστης μπορεί να ενημερώνεται για την πορεία της παραγγελίας του στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

Επιστροφή/αλλαγή προϊόντων – Δικαίωμα υπαναχώρησης βάση του άρθρου 2251/1994

Έχετε το δικαίωμα να αλλάξετε το προϊόν με άλλο / να υπαναχωρήσετε από την σύμβαση αγοράς με το κατάστημα μας www.e-oikia.gr αναιτιολογήτως, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ήμερων από την παραλαβή των προϊόντων (καταλυτική ημερομηνία είναι η αναγραφόμενη παράδοσης στο δελτίο της courier) και να ζητήσετε την καταβολή του τιμήματος που καταβάλατε συμπεριλαμβανομένου του κόστους αποστολής ( ΟΧΙ της αντικαταβολής).

Συμπληρώστε την «Φόρμα υπαναχώρησης» και αποστείλετε αυτήν ηλεκτρονικά εντός της άνω προθεσμίας στο [email protected] , όπως επίσης επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο 2310-840444 για την επιβεβαίωση της παραλαβής της φόρμας από την επιχείρηση μας.

Τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων επιβαρύνουν αποκλειστικά εσάς (τον πελάτη).

H επιστροφή των χρημάτων σας θα πραγματοποιηθεί εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε το προς επιστροφή προϊόν, σύμφωνα με τον τρόπο που θα μας υποδείξετε και θα συμπληρώσετε στην συνημμένη φόρμα εντός της άνω προθεσμίας, άλλως η επιχείρηση μας διατηρεί το δικαίωμα να σας επιστρέψει τα χρήματά σας με τον τρόπο που αυτή θα επιλέξει.

Μπορείτε επίσης να επιστρέψετε το προϊόν που αγοράσατε στο φυσικό κατάστημα μας oikia στην διεύθυνση Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας 142, 54645 Θεσσαλονίκη και να ζητήσετε την αλλαγή του με άλλο προϊόν ίσης αξίας με το τίμημα που έχετε ήδη καταβάλει ή με πρόσθετο τίμημα εφόσον το επιθυμείτε, μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή του προϊόντος (καταλυτική ημερομηνία είναι η αναγραφόμενη παράδοσης στο δελτίο της courier).

Αλλαγή με άλλο προϊόν μικρότερης αξίας από το τίμημα που έχετε ήδη καταβάλει γίνεται δεκτή, σε αυτή τη περίπτωση όμως ΔΕΝ επιστρέφονται χρήματα αλλά σας δίνουμε εκπτωτικό κουπόνι αξίας ίσης με την διαφορά που προκύπτει το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στην επόμενη αγορά σας.

Συνιστάται να επικοινωνήσετε με την επιχείρηση μας oikia στο 2310-840444 για καθοδήγηση και ομαλή διεκπεραίωση κάθε υπόθεσης.

Και στις δύο ως άνω περιπτώσεις, για να είναι εφικτή η επιστροφή, θα πρέπει:

 1. Το προς επιστροφή προϊόν να βρίσκεται στην κατάσταση που παραλήφθηκε, δηλαδή να είναι πλήρες, χωρίς φθορές , η συσκευασία του να είναι αυτή που συνοδεύει κανονικά το προϊόν συμπεριλαμβανομένων όλων των ετικετών, απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων κλπ. και σε κάθε περίπτωση να μην έχει χρησιμοποιηθεί.
 2. το προς επιστροφή προϊόν να συνοδεύεται από τα σχετικά παραστατικά αγοράς (απόδειξη, φορτωτική κλπ.). Εάν οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις δεν πληρούνται το προϊόν θα σας επιστρέφεται με δική σας χρέωση.

Εφόσον η επιστροφή/αντικατάσταση γίνεται λόγω αποδεδειγμένης ελαττωματικότητας του προϊόντος τα έξοδα αποστολής του νέου προϊόντος, επιβαρύνουν την επιχείρηση μας www.e-oikia.gr

Εγγύηση

Τα είδη που φέρουν εγγύηση υπόκεινται στους όρους πώλησης που ισχύουν τη στιγμή της πώλησής τους. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων που πιστοποιείται από το δελτίο αποστολής το οποίο θα πρέπει να φυλάξετε. Η εγγύηση δεν καλύπτει τυχόν φθορές λόγω κακής συντήρησης, μη τήρησης των οδηγιών χρήσης ή εξαιτίας φυσικής φθοράς.

Προϊόν με ουσιώδες ελάττωμα, το οποίο παραδίδεται στον πελάτη και δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του, αντικαθίσταται από άλλο πανομοιότυπο.

Ελάττωμα του προϊόντος το οποίο παρείχε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν γεννά ευθύνη της εταιρίας αν δεν υφίστατο κατά το χρόνο παράδοσης του, ή του οποίου η διαπίστωση δεν ήτο δυνατόν να διαπιστωθεί λόγω του υφισταμένου επιπέδου επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων έως το ανωτέρω χρονικό σημείο. Ομοίως, οποιαδήποτε ζημία προκλήθηκε από τη χρήση του προϊόντος, η οποία οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του ιδίου του χρήστη ή τρίτου, δεν γεννά ευθύνη της εταιρίας.

Ισχύον Δίκαιο – Δικαιοδοσία.

Διευκρινίζεται ότι η παρούσα Σύμβαση διέπεται από την κοινοτική και ελληνική νομοθεσία, ιδίως τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών. Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων που τυχόν θα προκύψει από την εφαρμογή της παρούσας αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

Από τις 15/2/2016 τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (Online Dispute Resolution – ODR) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία επιτρέπει τόσο σε καταναλωτές όσο και σε εμπόρους να επιλύουν ηλεκτρονικά τις διαφορές τους είτε αυτές αφορούν σε εγχώριες είτε σε διασυνοριακές συναλλαγές.

Η ΗΕΔ συνδέεται απευθείας με τους αρμόδιους φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) σε κάθε χώρα, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση των καταγγελιών. Κάθε φορέας επίλυσης διαφορών εφαρμόζει τους δικούς του κανόνες και διαδικασίες. Αυτοί είναι συνήθως απλούστεροι, ταχύτεροι και λιγότερο δαπανηροί από ό, τι η προσφυγή στο δικαστήριο. Ωστόσο, η επιλογή του φορέα πρέπει να συμφωνηθεί και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

Στη χώρα μας οι αρμόδιοι φορείς είναι:

Α) η Ανεξάρτητη Αρχή “Συνήγορος του Καταναλωτή” και

Β) ο Μεσολαβητής Τραπεζικών – Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Η διαδικασία πραγματοποιείται σε τέσσερα στάδια:

— Υποβολή καταγγελίας

— Συμφωνία σχετικά με έναν φορέα επίλυσης διαφορών

— Διεκπεραίωση της καταγγελίας από τον φορέα επίλυσης διαφορών

— Αποτέλεσμα και περάτωση της καταγγελίας

Η διαδικασία είναι εύκολη, ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά και εξυπηρετεί όλες τις χώρες της ΕΕ. Ο φορέας οφείλει να αποφασίσει εντός 90 ημερών.

Η ΗΕΔ εντάσσεται στο πλαίσιο της Οδηγίας 2013/11/ΕΚ, η οποία πρόσφατα εναρμονίστηκε στην ελληνική νομοθεσία (με την ΚΥΑ 70330/2015) και προβλέπει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Alternative Dispute Resolution στο σύνολο της ΕΕ.

Παραπομπή στον Ευρωπαϊκό Φορέα ΗΕΔ